loader

Избор На Редактора


Интересни Статии


Избор На Редактора


Интересни Статии


Избор На Редактора

Как да създадете и по-добро управление на Amazon Wish Lists Амазонка

Как да създадете и по-добро управление на Amazon Wish Lists

Ако използвате списъци с желания на Amazon, може би сте забелязали, че могат да станат малко дълги и тромави, докато добавяте повече и повече неща, които искате. Ето как да ги управлявате по-добре.

Научете Ins и Out на OpenSSH на вашия Linux компютър сигурност

Научете Ins и Out на OpenSSH на вашия Linux компютър

Многократно сме възхвалявали предимствата на SSH, както за сигурност, така и за отдалечен достъп. Нека да разгледаме самия сървър, някои важни аспекти на „поддръжката“ и някои странности, които могат да добавят турбулентност към гладкото движение.

Как да назовем групи от приложения на стартовия екран на Windows 8 Metro приложения

Как да назовем групи от приложения на стартовия екран на Windows 8 Metro

Началният екран на Windows 8 със сигурност отнема известно ползване, но едно от нещата, които наистина ми липсват в менюто "Старт", беше как успях да категоризирам моите инсталирани приложения. Докато не можете да създавате папки на началния екран, можете да групирате приложенията си.